Kurkistus kulisseihin - ideasta teatterielämykseksi

Monikaan ei tule ajatelleeksi sitä, mitä kaikkea tapahtuu ennen kuin katsojalla on mahdollisuus teatterielämykseen. On kyseessä sitten sametilla päällystetty ja pehmustettu teatterikatsomo, muovituolit, puinen penkki tai pelkkä lankku kivien varassa, on pitänyt tapahtua paljon. Raotetaan hieman Lopen teatterin näyttämön esirippua ja kurkistetaan siihen maailmaan, jossa ideasta syntyy näytelmä, joka lopulta kasvaa teatterielämykseksi.

Näytelmän valinta

Näytelmää ei valita summamutikassa tai hetken päähän pistosta. Valintaprosessi voi kestää hyvinkin pitkään, kuukausista jopa vuoteen. Joskus jotakin produktiota kypsytellään jopa useampi vuosi. Näytelmävalinnasta päättää teatteriyhdistyksen hallitus.

Teatterihallitus tarkastelee vaihtoehtoja eri tavoin. Se hankkii luettavaksi erilaisia näytelmätekstejä, vierailee muissa teattereissa ammentamassa ideoita tai ottaa ehdotuksia vastaan ohjaajaehdokkailta. Joskus myös katsojilta kysellään toiveita näytelmään liittyen.

Vaikka harrastajateatteri pyörii pääosin talkoovoimin, vaatii kaikki produktiot myös suurta taloudellista panostusta. Näytelmän valintaan vaikuttavat taloudellisten resurssien lisäksi myös kohderyhmä – kenelle tuotanto halutaan kohdista ja millaiset ovat harrastajateatterin muut mahdollisuudet toteuttaa näytelmä. Ohjaajan ja näytelmän lisäksi tarvitaan riittävä määrä innokkaita näyttelijöitä. Musiikkia sisältävään näytelmään tai musikaaliin tarvitaan myös laulutaitoisia näyttelijöitä sekä tarvittavat luvat musiikin käyttämiseen. Lisäksi valinnassa on huomioitava lähiseudun teattereiden tekemät näytelmävalinnat.

Produktion alkumetrit

Näytelmän tuottamisessa on teattereiden välillä suuriakin eroja. Pienimmissä teattereissa kesäteatterin tuottaminen on yhteinen harrastajaporukan ponnistus, kun taas suuremmissa teattereissa on taloudellisesti paremmat mahdollisuudet hyödyntää myös ammattimaisempaa tuotantoa/tuotantotiimiä. On kyseessä sitten pieni tai suuri kesäteatteri, jokaisen tuotantoon osallistuvan panos on tärkeä produktion onnistumisen kannalta. Tuotannossa mukana olevat tekevät osuutensa aina suurella intohimolla ja rakkaudesta lajiin.

Näytelmän valinnan jälkeen produktioon valitun ohjaajan ja käytettävissä olevien resurssien järjestäytyminen voi alkaa. Näytelmän roolit jaetaan eli suoritetaan casting, sovitaan vastuulliset tahot puvustukseen, lavastukseen ja tekniikkaan (äänet, valot) sekä mahdollisesti koreografi, musiikin tuottaja ja muut taustavoimat.

Itse näytelmään tutustumisen ensiaskeleet otetaan lukemalla käsikirjoitusta eli ”plaria”. Kun tarina on näyttelijöille avautunut, uppoudutaan itse näytelmän sielun syvyyksiin ohjaajan opastuksella.

Kun alkumetrien askeleista on selvitty kunnialla alkaa raaka työ eli harjoittelu, joka vaatii mukana olijoilta sitoutumista. Tässä vaiheessa voi esiintyä vielä muuttujia, kuten henkilövaihdoksia, roolimuutoksia tms.

Lavastus, puvustus ja äänimaailma

Lavastuksen, puvustuksen ja hyvän äänimaailman luominen ulkonäyttämölle voi joskus olla hyvinkin haastavaa ja suuritöistä. On otettava huomioon mm. sääolosuhteet, käytettävien materiaalien tekniset ominaisuudet, värit, luonnonvalo ja luonnonäänet. On keskityttävä niin suuriin linjoihin kuin yksityiskohtiin, joilla saadaan luotua tarinaan oikeanlainen tunnelma. Ratkaisujen tulee soveltua ulkoilmaan, mutta samalla niiden tulee ilmentää ja tukea itse tarinaa.

Yhteistyö ja luottamus ohjaajan kanssa on lavastuksen ja puvustuksen onnistumisen kannalta avainasemassa. Ohjaajalla on tarinasta, sen kulusta ja visuaalisuudesta näkemys, jonka lavaste-, puvustus- ja rekvisiittatiimi pyrkii toteuttamaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Näytelmän äänimaailman luominen vaatii paitsi oikeanlaiset ääni- ja musiikkivalinnat myös ulkoilmaan soveltuvat tekniset laitteet, ammattitaitoiset ääniteknikot ja riittävästi harjoittelua sekä yhteensovittamista. Onnistumisen myötä saadaan loihdittua näytelmään miellyttävä, tarinan osia korostava äänimaailma, joka tavoittaa kaikki erilaiset kuulijat ja antaa katsojille nautinnollisen, kokonaisvaltaisen teatterielämyksen.

Näyttelijän panos

Edellä mainittujen asioiden lisäksi taustalla on valtava määrä muuta suunnittelua, organisointia, markkinointia ja yhteistyötä eri tahojen kanssa unohtamatta itse näyttelijän panosta.

Näytelmään mukaan lähteminen vaatii raa’an työn lisäksi paitsi innostusta myös sitoutumista. Roolin sisäistämisen vaatima työmäärä ja -tavat ovat hyvin yksilöllisiä. Onnistuminen vaatii kuitenkin mm. ahkeraa lukemista, näytelmän tarinan sisäistämistä, roolihahmon ymmärtämistä, ohjaajan ohjauksen vastaanottamista, oivaltamista, hyvää ryhmädynamiikkaa ja ennen kaikkea motivaatiota tehdä töitä.

Näyttelijän kannalta tiivis harjoittelu ja yhdessä olo lähentävät näyttelijöitä, jolloin rooliin heittäytyminen on helpompaa. Kun harjoitukset otetaan tosissaan, mutta ei vakavasti, se näkyy myös lavalla.

Harjoituskausi on kasvutarina, jossa roolihahmon alkumetrien haparoivat askeleet muuttuvat ohjaajan opastuksessa ja kanssanäyttelijöiden vuorovaikutuksessa soljuvaksi tarinaksi – näytelmäksi, joka antaa näyttämöllä katsojilleen teatterielämyksen.